Swatch of NYX – NPS208 Moonwalk

NYX - NPS208 Moonwalk from honeymunchkin.com

NYX - NPS208 Moonwalk from honeymunchkin.com

Moonwalk is a charcoal jelly based polish with hexagon shaped holographic glitter particles in two different sizes. I’m wearing one coat on black underwear in these photos, because there is no way you can build this polish up on its own to full opacity without ending up with a thick goop on your nails that never dries. I could maybe have added a second coat just to give it a bit more of a jelly sandwich type depth. It’s filled with just the right amount of glitter, I think, not too sparse and not too crammed, which makes it rather easy to work with. Since the base is a jelly, cleanup is really easy since there’s hardly any pigmentation that could stain your cuticles.

Moonwalk har en mörkgrå jellybas och hexagonformade holografiska glitterpartiklar i två olika storlekar. Jag bär ett lager på svart underklädeslack på dessa bilder, för det finns inte en chans att man kan bygga upp det här lacket till heltäckande på egen hand utan att till slut ha en stor geggklump på naglarna som aldrig torkar. Jag skulle nog kunnat ha lagt på ett lager till bara för att ge det lite av djupet som jellymackor har. Det är fyllt med precis lagom mycket glitter, tycker jag, inte för glest och inte för tätt, vilket gör att det är rätt lätthanterligt. Eftersom basen är en jelly så är uppstädningen väldigt lätt då det inte finns så mycket pigment som kan färga av sig på nagelbanden.

NYX - NPS208 Moonwalk from honeymunchkin.com

NYX - NPS208 Moonwalk from honeymunchkin.com

NYX - NPS208 Moonwalk from honeymunchkin.com

The NYX Girls version of this polish is called NGP 162 Frizzy Spots and is the exact same polish but in a simpler, smaller bottle with a standard round brush. These bottles have a flat brush, a little wider than the OPI brush but not quite as wide as the Essie brush. Which to prefer is up to yourselves. Not to be confused with NYX Girls Moon Walk, a dark plum purple.

NYX Girls-versionen av det här lacket heter NGP 162 Frizzy Spots och är exakt samma lack men i en simplare, mindre flaska med den vanligaste runda tunna penseln. De här lacken har en platt pensel, lite bredare än OPI-penseln, men inte riktigt lika bred som Essie-penseln. Vilken man föredrar är upp till var och en själv. Inte att förväxlas med NYX Girls Moon Walk, en mörk plommonlila.

NYX Advanced Salon Formula nail polishes are $3.50 at CherryCulture.com

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.