Swatch of NYX – NPS205 Manhattan

NYX - NPS205 Manhattan from honeymunchkin.com

NYX - NPS205 Manhattan from honeymunchkin.com

Manhattan is a blackened purple shimmer polish with large shimmer particles in blue and purple. It’s rather sheer, I needed three coats for it to reach full opacity. The amount of coats give it a nice depth, though, so I think it’s definitely worth the extra work.

Manhattan är ett svärtat lila skimmerlack med grova skimmerpartiklar i blått och lila. Det är rätt så skirt, jag behövde tre lager för att få det heltäckande. Antalet lager ger det dock ett fint djup, så jag tycker att det definitivt är värt det extra arbetet.

NYX - NPS205 Manhattan from honeymunchkin.com

NYX - NPS205 Manhattan from honeymunchkin.com

It reminds me a bit of MAC – Rain of Flowers, or rather, this is what I wanted Rain of Flowers to look like. The shimmer is much more visible in Manhattan and it’s way easier to work with. Maybe not an ideal shade for summer, but what a beauty it is!

Det påminner lite om MAC – Rain of Flowers, eller snarare, detta är hur jag ville att Rain of Flowers skulle se ut. Skimret är mycket mer framträdande i Manhattan och det är mycket mer lättarbetat. Kanske inte en typisk sommarnyans, men vilken skönhet det är!

NYX Advanced Salon Formula nail polishes are $3.50 at CherryCulture.com

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.