Swatches of Rimmel Metal Rush collection

A while ago my colleague bought me some nail polishes when he was in London with his girlfriend, and then I got loads of stuff to do at work so I really haven’t had the time to swatch these until now. These polishes have a rounded, flat brush which I’m sure plenty of people will love and plenty of people will hate. I prefer brushes like these, so I’m a happy girl, but I know lots of people have smaller nail plates than me. Either way, please excuse the delay and enjoy:

För ett tag sedan köpte min kollega med sig några nagellack från London när han var där med sin flickvän, och sedan fick jag massor att göra på jobbet så jag har verkligen inte haft tid att swatcha dessa förrän nu. De här lacken har en rundad, platt pensel som jag antar att många kommer älska och lika många kommer hata. Jag föredrar penslar som dessa så jag blev riktigt glad, men jag vet att det finns många som har smalare nagelbäddar än mig. Hur som helst, ursäkta förseningen och varsågoda och njut:

60 Royal Blue

Rimmel Metal Rush - 60 Royal Blue from honeymunchkin.com

Rimmel Metal Rush - 60 Royal Blue from honeymunchkin.com

60 Royal Blue is a blueish-teal based duochromatic polish, with a shimmer that shifts from purple to green. It’s rather sheer and needs three to four coats to reach full opacity on its own. I’m wearing three in these photos, and in the light box you can’t really see the nail line, but I definitely could in direct sunlight. Other than that, it’s a rather well-behaved polish.

60 Royal Blue har en turkosblå bas med duokromt skimmer som skiftar från lila till grönt. Det är en aning skirt på egen hand och behöver tre till fyra lager för att bli heltäckande. Jag har tre lager på bilderna ovan, och i ljuslådan kan man visserligen inte se någon nagellinje men det kan man definitivt i direkt solljus. Utöver det är det ett mycket trevligt lack.

Rimmel Metal Rush - 60 Royal Blue on black from honeymunchkin.com

This is one coat of Royal Blue on black underwear. The difference is quite dramatic, don’t you think? I’d say it looks a little like Nubar’s Peacock Feathers like this, which can be found very high up on my wishlist!

Det här är ett lager Royal Blue på svart underklädeslack. Skillnaden är rätt så dramatisk, tycker ni inte? Jag tycker nästan att det ser ut lite som Nubars Peacock Feathers såhär, och det lacket står högt upp på min önskelista!

. . . . .

70 Gold Save The Queen

Rimmel Metal Rush - 70 Gold Save The Queen from honeymunchkin.com

Rimmel Metal Rush - 70 Gold Save The Queen from honeymunchkin.com

70 Gold Save The Queen is a brown based duochromatic polish with shimmer that shifts from greenish yellowish gold to a rich, warm brass color. It’s the least duochromatic in this collection, but it is the most opaque of them all. This is two coats, and even though I could see the nail line in direct sunlight, a third coat would probably be enough to stop that from happening.

70 Gold Save The Queen har en brun bas och duokromatiskt skimmer som skiftar från gröngulaktigt guld till en varm och fyllig mässingsfärg. Detta är det minst duokromatiska av alla lack i den här kollektionen men det är det mest täckande av dem alla. Det här är två lager, och även om jag kunde se lite av nagelkanten i direkt solljus så skulle nog ett tredje lager lätt råda bot på det.

Rimmel Metal Rush - 70 Gold Save The Queen on black from honeymunchkin.com

This is one coat Gold Save The Queen on black underwear, and even though it is still not very duochromatic, you can definitely see the increased intensity here. I’m wondering if another color as underwear might intensify it even more, but I’m still impressed by the black underwear.

Detta är ett lager Gold Save The Queen på svart underklädeslack, och även om det fortfarande inte är speciellt duokromatiskt så kan man definitivt se den ökade intensiteten här. Jag undrar om en annan färg på underklädeslacket kan öka intensiteten ännu mer, men jag är imponerad av vad det svarta lyckades med.

. . . . .

80 Purple Reign

Rimmel Metal Rush - 80 Purple Reign from honeymunchkin.com

Rimmel Metal Rush - 80 Purple Reign from honeymunchkin.com

90 Purple Reign is a terracotta red based duochromatic polish with shimmer that shifts from purple to pink, and even to gold in its bottle. This is three coats, but a fourth might be needed if you wear it on its own. I really loved this polish in the bottle but once I put it on I just couldn’t wear it. It just clashed with everything, my skin tone, my preferences. I was devastated because I loved it so much in the bottle. But I found a way to wear it!

90 Purple Reign har en terrakottaröd bas med duokromatiskt skimmer som skiftar från lila till rosa, och till och med till guld i flaskan. Det här är tre lager, men ett fjärde kan behövas om man ska bära det ensamt. Jag älskade verkligen det här lacket i flaskan, men när jag målade på det kunde jag bara inte bära det. Det bara skar sig med allt, min hudton och mina preferenser. Jag blev såklart förtvivlad eftersom jag älskade det så mycket i flaskan. Men jag har hittat ett sätt att bära det!

Rimmel Metal Rush - 80 Purple Reign on black from honeymunchkin.com

This is one coat of Purple Reign on black underwear, and this is more like it! How beautiful isn’t this?! This is just so stunning I can’t stop staring at it. Thank goodness I found a way to wear this polish!

Detta är ett lager Purple Reign på svart underklädeslack, och nu börjar det likna något! Hur snyggt är inte detta?! Det är bara så fantastiskt vackert att jag inte kan sluta stirra på det. Tack och lov att jag hittade ett sätt att bära det här lacket!

. . . . .

100 Pearly Queen

Rimmel Metal Rush - 100 Pearly Queen from honeymunchkin.com

Rimmel Metal Rush - 100 Pearly Queen from honeymunchkin.com

100 Pearly Queen is a pale blurple based duochromatic polish with shimmer that shifts from green to peachy pink. It’s just as sheer as the others but since it’s so light it looks even sheerer. This is three coats but you can see the nail line so a fourth is definitely needed. I’d love to see what this polish does on a pale pink or purple.

100 Pearly Queen har en ljust blålila bas och duokromatiskt skimmer som skiftar från grönt till persikorosa. Det är lika skirt som de andra, men eftersom det är så ljust ser det skirare ut. Det här är tre lager men man kan se nagelkanten här så ett fjärde behövs definitivt. Jag skulle gärna vilja se hur det här lacket ser ut ovanpå ett ljusrosa eller ljuslila.

Rimmel Metal Rush - 100 Pearly Queen on black from honeymunchkin.com

This is one coat of Pearly Queen on black underwear, and all of a sudden it looks more like Gold Save The Queen, but with a much stronger duochromatic effect. I prefer it on its own, actually, the only one of these polishes that I do. I might like it better on a lighter underwear, though, and there’s only one way to find out!

Detta är ett lager Pearly Queen på svart underklädeslack, och helt plötsligt ser det mer ut som Gold Save The Queen, men med en mycket starkare duokromatisk effekt. Jag föredrar det faktiskt ensamt, det enda av dessa lack som jag gör det med. Jag kanske gillar det bättre på ett ljusare underklädeslack, dock, och det finns ju bara ett sätt att ta reda på det!

Rimmel Metal Rush nail polishes are £3.99 at ASOS.com, Superdrug.com and Boots.com

Rimmel Metal Rush nagellack kostar 44 SEK på ASOS.com

7 Comments

  1. Va roligt att se dessa, äger inget Rimmellack och kul att se att de också har lite “roligare” lack. Skulle kunna tänka mig alla ovan..haha :D Snäll kollega du har också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.