Swatches of W.I.P – Supernova, Midnight & Peacock

W.I.P - Supernova, Midnight & Peacock cover

After weeks of no motivation and short nails I thought I’d try write a proper blog post again. I took the photos for the last post (the TKB Trading Star Bites) months ago when my nails were all long and strong. They started breaking a few week ago, exactly 6 months (as long as it takes for a nail to grow out completely) after I stopped breastfeeding my son. This means back to buckets of nail strengthener! Oh well, on to the polishes!

Efter veckor av ingen motivation alls och korta naglar tyckte jag att det var dags att prova att skriva ett ordentligt blogginlägg. Fotona till det senaste inlägget (Star Bites från TKB Trading) tog jag för flera månader sedan när mina naglar var långa och starka. De började gå av för några veckor sedan, exakt 6 månader (dvs så lång tid det tar för en nagel att helt växa ut) efter jag slutade amma min son. Det blir att ta till hinkvis med nagelstärkare igen, då! Nåväl, här kommer lacken!

Supernova

W.I.P Supernova

W.I.P Supernova detail

Supernova is somewhat of a dream polish for me. Just like China Glaze – Cast A Spell, it’s a black jelly with gold shimmer, however Supernova has a cooler name and contains both shimmer, glass flecks, gold octagons in different shapes and holographic particles. Wow! Application was slightly sticky, and two thick coats gave me full opacity even though I would have preferred three thin ones. I forgot to try it out matte, but I’m pretty sure it would look absolutely stunning.

Supernova är ett av mina drömlack. Precis som China Glaze – Cast  A Spell, är detta ett svart jelly med guldskimmer, däremot har Supernova inte bara ett coolare namn, det har också utöver skimmer, glassflecks, guldfärgade oktagoner i olika storlekar och holopartiklar. Wow! Appliceringen var ganska kladdig, och två tjocka lager gav mig full täckning trots att jag hade föredragit tre tunna. Jag glömde testa hur det såg ut matt, men jag är ganska säker på att det skulle vara supersnyggt.

. . . . .

Midnight

W.I.P Midnight

W.I.P Midnight matte

W.I.P Midnight matte detail

Midnight is a clear polish loaded with purple, blue and opalescent octagon glitter. When I saw it in the store I thought the base would be a blue jelly, but it is completely clear so I applied it on black. Maybe a dark blue or purple would complement it better, but I thought showing it on a neutral base is probably best. It really looks like a midnight sky to me, especially if you add something like China Glaze – Fairy Dust!

Midnight är ett klart glitterlack med lila, blå och opalskimrande oktagonformat glitter i olika storlekar. När jag såg det i butiken trodde jag att basen skulle vara ett blått jelly, but det är helt klart och därför visar jag det på svart. Det hade säkert varit snyggare på ett mörkblått eller lila lack, men jag tänkte att det var bättre med en neutral bakgrund för att visa hur det ser ut. Det ser verkligen ut som en midnattshimmel, speciellt om man skulle slänga på ett lager China Glaze – Fairy Dust eller liknande.

. . . . .

Peacock

W.I.P Peacock

W.I.P Peacock bottle

Peacock has a black base and teal (what looks like duochromatic) shimmer. In the bottle it looks like my so sought-after oil slick, and just like all other oil slicks I have in my collection, the duochromatic effect is completely invisible on the nails. Just look at the bottle! If that doesn’t look like oil I don’t know what does, and I was so disappointed when I applied it. I tried and tried to find an angle in my lightbox where the duochromatic effect would show, but I didn’t find any. This is two thick coats, because I was a little out of time, but under normal circumstances I would have used three thin ones.

Peacock har en svart bas och turkost skimmer (som ser duokromatisk ut). I flaskan ser det ut som min så eftersökta oljefläck, och precis som alla andra oljefläckar jag har i min samling, så syns inte den duokromatiska effekten alls på naglarna. Kolla bara på flaskan! Om inte det ser ut som en oljefläck vet jag inte vad som gör det, och jag blev så besviken när jag målade det på naglarna. Jag försökte och försökte att hitta en vinkel i min lightbox där det duokromatiska skulle synas men lyckades inte als. Det här är två tjocka lager, för jag hade lite ont om tid, men under normala förhållanden hade jag använt mig av tre tunna.

W.I.P nail polish are £6 per bottle or £15 for three in Urban Outfitters

W.I.P nagellack kostar SEK 90 eller tre för SEK 220 på Urban Outfitters.

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.