Swatches of OPI – So So Skullicious mini collection

I can’t ever get enough of Halloween, nor can I get enough of nail polish, so to me Halloween inspired nail polishes might be the best thing ever. A few weeks ago I ordered these polishes from BeautyBay and I was so happy when they finally arrived because they are just so cute! I’m not overly in love with the small OPI bottles because the brushes are terrible, but they’re quite fun to have, still.

Jag kan aldrig få nog av Halloween och inte heller nagellack, så för mig är Halloween-inspirerade nagellack ungefär det bästa som finns! För någon vecka sedan beställde jag hem dessa lack från BeautyBay och jag var så överlycklig när de kom för de är så söta! Visserligen är jag väl inte överförtjust i de små OPI-flaskorna för penslarna är helt åt skogen, men de är faktiskt kul att ha.

Hi, Pumpkin!

Hi, Pumpkin! is an orange creme polish which isn’t quite bold enough to be a neon and not pale enough to be a pastel, but something right in between. The brush in my particular bottle is all fluffy and down-right terrible, so it was really difficult to apply, even for a mini-OPI. The formula is alright, but it’s pretty hard to determine when the brush is all wonky. It took three coats to make sure there were no dark streaks, and cleanup was pretty easy.

Hi, Pumpkin! är ett orangefärgat cremelack som inte riktigt är starkt nog att vara neon och inte heller ljust nog att vara pastell, men någonstans precis mitt emellan. Penseln i just min flaska är alldeles fluffig och hemsk så det var jättesvårt att få till appliceringen, svårt även för att vara mini-OPI. Formulan är okej, men det är ganska svårt att avgöra helt när penseln är helt knäpp. Det tog tre lager för att få bort alla skiftningar, och det var hyffsat lätt att ta bort runt kanterna.

 

. . . . .

A-Rose from the Dead

A-Rose from the Dead is a bright, almost neon pink creme polish, which covers nicely with two coats and which after Hi, Pumpkin! was a dream to apply. To be a pink polish it was easy to clean up, and even though it’s way to bright and pink for my personal taste, it’s a pretty shade.

A-Rose from the Dead är ett knalligt, snudd på neonrosa cremelack som täcker fint med två lager och som efter Hi, Pumpkin! var en dröm att applicera. För att vara ett rosa lack var det lätt att få bort runt nagelbanden, och trots att det är på tok för knalligt rosa för min smak så är det faktiskt en ganska fin nyans.

. . . . .

Mourning Glory

Mourning Glory is a very, very dark gray creme polish. It looks black here, and it does on the nails as well, until you compare it to a real black polish. It’s very well pigmented, something I actually didn’t expect, but it covers nicely with two coats and behaves well until cleanup. I needed a very thin brush and some patience to make it look at least decent, but with more time it can definitely look nice and neat.

Mourning Glory är ett riktigt, riktigt mörkgrått cremelack. Det ser ju svart ut här, och det gör det även på naglarna, tills man jämför med ett riktigt svart lack. Det är riktigt välpigmenterat, något jag faktiskt inte hade väntat mig, men det täcker som det ska med två lager och beter sig bra tills man ska ta bort det som råkat komma under nagelbanden. Det behövdes mycket pill och smala penslar för att få till det någorlunda, men med lite mer tid blir det nog snyggt och prydligt, dock.

. . . . .

Candlelight

Candlelight is a yellow jellyish polish, which needs at least three coats to cover. I’m wearing three coats in this photo and you can still see the edge underneath. It took so long to dry that I just couldn’t be bothered to apply a fourth. It’s not quite a true jelly polish but it is as close at it gets, I think. I’m excited to see whether it works well for jelly sandwiches, because yellow jelly sandwiches are so pretty. It needs too my work for such a standard shade to wear it on its own, though, if you ask me.

Candlelight är ett gult jellyaktigt lack, som kräver minst tre lager för att täcka. Jag har tre lager på den här bilden och man kan ändå se nagelkanten under. Däremot tog det så himla lång tid att torka att jag inte orkade vänta tills jag kunde applicera ett fjärde. Det är ändå inte ett riktigt jellylack, men det är så nära det kan komma tror jag. Det ska bli spännande att se om det ändå går att göra jellymackor med det, för gula jellymackor är så fina. Bara för sig själv är det dock lite för mycket jobb för en så vanlig nyans, för min smak.

OPI mini collections are £13 on BeautyBay.com.

OPI mini-kollektioner kostar SEK 136 på BeautyBay.com.

 

2 Comments

  1. Hi, Pumpkin’s a gorgeous colour!! Somehow I’m really loving orange shades like that right now! They’re not too neon but not too dull as well!

    ♡ M.May

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.