Swatches of W.I.P – Cosmo, Tarot & Jubilee

After I found the last beauties in Urban Outfitters I’ve often thought of going back to see if they have gotten in new shades, and a few weeks ago I got the chance to do so. They only had three new polishes in, so obviously I bought all of them, and here they are!

Efter jag hittade de förra snyggingarna på Urban Outfitters har jag ofta tänkt på att gå dit igen och se efter om det kommit nya lack, och för någon vecka sedan fick jag chansen att göra det. De hade bara tre nya lack inne, så jag köpte dem allihop, såklart, och här är de!

Cosmo

Cosmo is incredibly oil slick colored in its bottle, and I hoped against hope that it would be just as lovely on the nails. It turns out a bit light blue on the nails and not at all as oil colored, but still very duochromatic. In the bottle the shimmer goes from a bright teal through blue, purple, pink and all the way to orange in the right lighting. On the nails you’ll have to settle for teal to purple, but that’s not too bad.

Cosmo är otroligt oljefärgat i sin flaska, och jag hoppades och hoppades på att det skulle vara lika fint på naglarna. Det blir en aning ljusblått på naglarna och inte alls lika oljefärgat, men fortfarande rätt så kraftigt duokromt. I flaskan går skimret från knalligt turkost till blått, till lila, till rosa och vidare till orange i rätt ljus. På nageln får man nöja sig med turkost som går till lila, men det är ju inte fyskam det heller.

It looks awesome in the bottle, but the best result I could get was the image below.

I flaskan ser det ju väldigt häftigt ut, men det häftigaste resultatet jag fick var det som syns på bilden nedan.

The formula is rather thin, and at first I thought I would need to paint it on top of a black polish in order for it to really show up, but three coats gives full opacity! It was a tad bit runny as well, so getting a nice crisp line was a little tricky. I do however always clean up with a brush and acetone afterwards regardless, so I was totally fine with it. The drying time was a bit so-and-so, but that mainly had to do with the three coats than anything else.

Formulan är ganska tunn, och först trodde jag att jag skulle behöva måla det ovanpå ett svart lack för att det skulle synas ordentligt, men tre lager ger ett heltäckande resultat! Det var även lite rinnigt och svårt att få till en snygg kant, men jag städar alltid upp efteråt med aceton och pensel oavsett så det gjorde inte mig så mycket. Torktiden var sådär, men mest för att det behövdes tre lager än något annat.

. . . . .

Tarot

Tarot is probably the hardest polish to photograph that I’ve worked with so far. It has a rainbow colored micro glitter, almost a shimmer, in a black jelly base. The formula is very translucent but thick, so it’s also quite difficult to work with. This is three coats after a lot of clean up with acetone and brush, and I can’t say anything about the drying time because I didn’t wait for it to dry fully before taking it off. I don’t know if I like it or not, to be perfectly honest. It’s a bit too much work for such a poor result, but it is so beautiful in its bottle. Such a shame.

Tarot är nog det mest svårfotograferade lacket jag har stött på hittills. Det har ett regnbågsfärgat microglitter, snudd på skimmer, i en svart jellybas. Formulan är riktigt genomskinlig men tjock, så det var dessutom riktigt svårt att lacka med också. Detta är tre lager efter ordentligt tillfixande med aceton och pensel, och torktiden kan jag inte uttala mig om då jag inte väntade tills det torkade helt. Jag vet inte om jag tycker om det eller inte, om jag ska vara helt ärlig. Det var lite för mycket jobb för ett halvtrist resultat, men det är fortfarande så otroligt vackert i sin flaska. Så synd.

. . . . .

Jubilee

I mainly bought Jubilee because it reminded me of IsaDora’s Papagayo Blue (I’ll do a comparison) which I like a lot. It’s a bright blurple polish with a reddish purple shimmer (some of the red has been washed out on these photos), and it is without a doubt a really cool polish. Two coats did a great job, and the drying time was good.

Jubilee köpte jag mest för att det påminde lite om IsaDoras Papagayo Blue (jämförelse kommer) som jag gillar väldigt mycket. Det är ett knalligt blålila lack med rödlila skimmer (lite av det röda har försvunnit på bilderna), och det är ju utan tvekan ett häftigt lack. Två lager räckte bra, och torktiden var bra.

You can see the purple shimmer a bit better in this photo, but it actually is more purple yet in real life. I can also see a hint of gold in the shimmer at the edges of the bottle, but it’s so faint it’s hardly worth pointing it out.

Man ser det lila skimmret lite bättre på den här bilden, men det är faktiskt ändå lite mer åt det röda hållet IRL. Jag kan också tycka mig se en hint av guld i skimret i kanten av flaskan, men det är så svagt att jag känner att det nästan inte ens är värt att påpeka.

W.I.P nail polish are £6 per bottle or £15 for three in Urban Outfitters.

W.I.P nagellack kostar SEK 90 styck eller tre för SEK 220 på Urban Outfitters.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.