Swatches of ORLY Cosmic FX – Space Cadet, Out Of This World & Galaxy Girl

I swatched these ages ago and then totally forgot to write a post about them! How can you forget something like that? (Well, when you have a baby to look after you easily forget everything else, actually…) I only have half if ORLY’s Cosmic FX collection, mainly because I didn’t buy them when they were released and since they’ve been very hard to find. I bought these three on eBay.

Jag swatchade dessa för länge sedan, och glömde bort att skriva ett inlägg om dem! Hur kan man glömma sånt? (Tja, har man en bebis att ta hand om är det lätt att man glömmer bort allt annat, faktiskt…) Jag äger bara hälften av ORLY’s Cosmic FX-kollektion, mest för att jag inte köpte dem när de väl kom ut och sedan har de varit svåra att få tag på. Dessa tre köpte jag på eBay.

Space Cadet

Space Cadet has a sheer green-grayish base filled with duo-chromatic glitter in pink and brass. It takes many coats to achieve full opacity, I’m wearing four coats in the photo and you can still see patches where the base peeps through. This polish would definitely look better with an underwear polish. Space Cadet is the most duo-chromatic of all of the polishes in this series, and definitely a unique polish in my collection.

Space Cadet har en skir gröngrå basfylld med duokromt glitter i rosa och mässing. Det krävs många lager för att få det heltäckande, på bilden har jag fyra lager och det är ändå små fläckar där man ser basen igenom. Detta gör sig definitivt bäst med ett underklädeslack! Space Cadet är det mest duokroma av alla lack i serien, och verkligen helt unikt i min samling.

. . . . .

Out of This World

Out Of This World looks absolutely adorable in its bottle, a dark purple polish with duo chromatic glitter in purple and gold – although on the nails it looks rather flat (especially if you compare it to Space Cadet). It is however the easiest polish of the three to work with, simply because the base is darker, almost black, so it covers nicely in two-three coats.

Out Of This World ser helt underbart vackert ut i sin flaska, ett mörklila lack som skiftar i guld – men på naglarna faller det lite platt (speciellt om man jämför med Space Cadet). Det är däremot det lättaste lacket att jobba med, då två-tre lager täcker perfekt. Det har mest att göra med att basen är mörkare, nästan svart, och lämnar därför inte så mycket utrymme till genomskinlighet.

. . . . .

Galaxy Girl

Galaxy Girl is the more duo chromatic polish in its bottle, it reminds me of an oil slick, but on the nails it looks like blueberry porridge. The base is a reddish purple and the glitter is both purple and blue. The bold pink and yellow you can spot in the bottle is gone without a trace on the nails. It might look better on a black polish, but still. This is three coats, and I still think it’s a bit see-through.

Galaxy Girl är mest duokromt av dem i sin flaska, det påminner mig om en oljefläck, men på naglarna ser det mest ut som blåbärsgröt. Basen är rödlila och glittret både lila och blått. Det kraftigt rosa och gula som man kan se i botten av flaskan finns det inte något spår av alls på naglarna. Det är möjligt att det beter sig annorlunda på ett svart lack, men ändå. Detta är tre lager, och det är fortfarande aningen genomskinligt.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.