Swatches of e.l.f. – Mint Cream, Smoky Brown, Chocolate, Purple Pleaser & Lilac

Here’s the rest of my nail polishes from e.l.f. in a mix of shades. Maybe a bit dull, but still quite nice.

Här kommer resten av mina nagellack från e.l.f. i lite blandade nyanser. Lite halvtrista färger kanske, men ganska så fina ändå.

Mint Cream

e.l.f. - Mint Cream from honeymunchkin.com Note: Updated photo on May 1st 2013

Mint Cream is a mint green cream polish (as the name might suggest), but slightly on the grayer side than all of this springs mint polishes which I actually prefer. It’s pretty sheer and would need three coats for full coverage. It dries really quickly, though, so three coats is okay.

Mint Cream är ett mintgrönt krämlack (som namnet uppenbarligen antyder), som drar lite åt det gråare hållet än alla vårens mintlack vilket faller mig väl i smaken. Det är rätt så skirt och behöver tre lager för att täcka helt. Torktiden är däremot kort, så det gör inte så mycket.

. . . . .

Smoky Brown

e.l.f. - Smoky Brown from honeymunchkin.com Note: Updated photo on May 1st 2013

Smoky Brown is a beige-gray-brown polish which to me feels very undramatic. I ordered it mainly because I didn’t have anything like this in my collection, but I’m not particularly impressed by it. The coverage is fine with two coats but just like Mint Cream it needs a third coat to cover completely.

Smoky Brown är ett beige-grå-brunt lack, som känns väldigt odramatiskt. Jag beställde det enbart för att jag inte hade något liknande i min samling, men är inte så värst imponerad av det. Det täcker någorlunda med två lager, men precis som Mint Cream behövs ett tredje för att få det riktigt täckande.

. . . . .

Chocolate

e.l.f. - Chocolate from honeymunchkin.com Note: Updated photo on May 1st 2013

Chocolate is just what it sounds like, a chocolate brown polish. Two-three coats give nice coverage and it dries quickly. It looks slightly darker on the nail than it does in the bottle, which is totally fine by me since I love dark polishes. It’s a pretty unique shade of polish which is fun to have.

Chocolate är precis vad det låter som, ett chokladbrunt lack. Det täcker bra med två-tre lager och torkar snabbt. Det blir aningen mörkare på nageln än vad det ser ut i flaskan, vilket inte gör mig något alls då jag gillar mörka lack. Ett ganska originellt lack som är kul att ha i samlingen.

. . . . .

Purple Pleaser

e.l.f. - Purple Pleaser from honeymunchkin.com Note: Updated photo on May 1st 2013

Purple Pleaser is a plum colored polish which also is quite undramatic. I’ve seen it many times before, it doesn’t cover well at all (at least three coats!) and the formula is watery and difficult to work with. Just like Rosy Raisin in my other post about e.l.f., this polish seems to be old. The tag is see-through on this bottle too, and the same white streaks are stuck on the inside of the bottle.

Purple Pleaser är ett plommonlila lack som även det är ganska odramatiskt. Jag har sett det många gånger förut, det täcker inte så bra (minst tre lager!) och formulan är rinning och svår att jobba med. Precis som Rosy Raisin i mitt förra inlägg om e.l.f. så verkar detta lack också vara gammalt. Klisterlappen är genomskinlig på den här flaskan också, och samma vita beläggning finns i flaskan.

. . . . .

Lilac

e.l.f. - Lilac from honeymunchkin.com Note: Updated photo on May 1st 2013

Lilac is  a very sheer polish which takes about four coats for full coverage. The color itself is very bland so it seems like you can just paint forever and still not getting any color payoff. If you’re looking for that lavender or lilac purple for this spring, go look somewhere else, but if you prefer a more toned down light purple, this is perfect.

Lilac är ett mycket skirt lack som nog kräver fyra lager för hel täckning. Det är en ganska blaskig färg i sig, så det känns som om man kan måla i oändlighet och det blir ändå inte mer färg på nageln. Är man på jakt efter en fin lavendellila i vår får man vända sig till någon annan, men vill man ha en mer nertonad ljuslila så är denna perfekt.

Nagellacken från e.l.f. kostar ca 15 SEK styck på deras hemsida, plus ca 40 SEK i frakt.

The nail polishes from e.l.f. are £1.50 each on their website, plus different shipping rates depending on where you live.

Tack för att ni tittade in! Thanks for looking!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.