Swatch of NYX – NPS217 Dark Glitter

NYX - NPS217 Dark Glitter from honeymunchkin.com

NYX - NPS217 Dark Glitter from honeymunchkin.com

Dark Glitter is a red glitter polish in a black jelly base. The glitter particles are bright red hexagons in two different sizes. I tried wearing this on its own, but ended up with four sticky coats that weren’t opaque so I decided to layer it over black underwear instead. I should probably have done two coats of this to get the jelly depth, just like with Moonwalk. One or two coats are okay to work with but more than that just turns it to goop.

Dark Glitter är ett rött glitterlack i en svart jellybas. Glitterpartiklarna är klarröda hexagoner i två olika storlekar. Jag testade att bära detta ensamt, men det slutade med att jag hade fyra kladdiga lager som inte ens var helt heltäckande, så jag bestämde mig för att lägga det ovanpå svart underklädesläck istället. Jag skulle nog kunnat ha lagt på ett till lager för att få jellydjupet, precis som med Moonwalk. Ett eller två lager fungerar, men fler än så blir bara geggigt.

NYX - NPS217 Dark Glitter from honeymunchkin.com

The NYX Girls version of this polish is NGP 209 Dorothy. I wanted to get Dorothy because of the name, but I like these bottles better! I could probably get both just to have them, though.

NYX Girls-versionen av det här lacket heter NGP 209 Dorothy. Jag ville ha Dorothy bara för namnet, men jag gillar dessa flaskor bättre! Jag skulle nog kunna skaffa mig båda bara för att ha dem, dock.

NYX Advanced Salon Formula nail polishes are $3.50 at CherryCulture.com

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.