Swatches of OPI – Pirates of the Caribbean collection

PiratesImage from www.OPI.net.au

I remember seeing this collection in our local mall and I remember thinking to myself that it was pretty cool that they had made nail polishes based on the new Pirates movie, and then I don’t remember anything else but how much I regretted not buying them and how much I wanted them. My dad got me the mini set a few months ago, but I would not rest until I had the whole collection in full size (well, part from that hideous silver shatter…), and I am now so happy to say that I own the full collection. All shades are nicely toned-down and dusty, they go very well together and the names are just brilliant. An absolutely lovely collection, in other words.

Jag minns att jag såg den här kollektionen på Åhléns City och jag minns att jag tänkte att det var ganska coolt att de hade gjort nagellack baserat på den nya Pirates-filmen, sedan minns jag inget annat än hur mycket jag ångrade att jag inte köpte dem coh hur mycket jag ville ha dem. Pappa köpte mini-setet till mig för ett par månader sedan, men jag tänkte inte ge mig förrän jag hade hela kollektionen i originalstorlek (ja, alla utom det hemska silver Shatter-lacket, dvs…), och nu är jag så glad över att kunna säga att jag äger hela kollektionen. Alla nyanser är härligt nertonade och lite dammiga, de passar så bra ihop med varandra och namnen är bara helt genialiska. En helt underbar kollektion, men andra ord.

Planks a Lot

OPI - Planks a Lot

Planks a Lot is a cool, slightly dusty medium purple cream polish. It needs 2-3 coats to reach full opacity, I’m wearing three on this photo as it left a few streaks with just two. It’s a nice toned-down purple which I like, since I love purple but am not a huge fan of vivid colors. As for drying time, it was neither here nor there since I applied three coats but the formula is as flawless as always with OPI.

Planks a Lot är ett kall, ganska dammig mellanlila krämlack. Det behöver 2-3 lager för att täcka helt, jag har tre på bilden ovan, för det blev lite fläckar med bara två. Det är en nertonad lila, vilket jag gillar, då jag älskar lila men inte är ett jättestort fan av starka färger. Torktiden var varken hit eller dit eftersom jag hade på tre lager, men formulan är lika felfri som alltid hos OPI.

. . . . .

Sparrow Me the Drama

OPI - Sparrow Me the Drama

Sparrow Me the Drama is a somewhat dusty medium pink cream polish, and not very flattering on me – it clashes with my skin tone as so many other pinks do. The polish itself is brilliant, but not for olive skinned people. It reaches full opacity with three coats, mainly because, just like Planks a Lot, it leaves darker streaks (or patches) with two. There are plenty of times when I have wished I was fairer skinned (and darker too, for that matter) and this is one of them. This polish looks silly on me, but it’s such a nice pink.

Sparrow Me the Drama är ett ganska dammigt mellanrosa krämlack, och inte alls speciellt snyggt på mig – det skär sig med min hudton så som så många andra rosa gör. Lacket i sig är toppen, men inte för folk med olivfärgad hud. Det tar tre lager för att täcka helt, mest för att, precis som med Planks a Lot, blir det fläckar med bara två. Det har funnits många gånger då jag önskar att jag hade ljusare hud (och mörkare, för den delen) och detta är en av de gångerna. Det här lacker ser ju bara löjligt ut på mig, men det är en så fin rosa.

. . . . .

Steady as She Rose

OPI - Steady as She Rose

Steady as She Rose is a very pale cool pink, almost bordering on lilac and a very, very nice shade. I am secretly in love with pale pinks, and even though I might not looks superb in pinks, I can’t resist the pale ones. This polish also needs three coats for full opacity because it is, as can be expected, rather milky and really needs that third coat to cover up the uneven patches.

Steady as She Rose är ett jätteljust kallt rosa krämlack, nästan på gränsen till ljuslila, och en väldigt, väldigt fin färg. Jag är lite hemligt förälskad i ljusrosa lack, och även om jag inte passar jättebra i rosa så kan jag bara inte motstå dem. Det här lacket behöver också tre lager för att täcka helt eftersom det, precis som man kan förvänta sig, är ganska mjölkigt och definitivt behöver det tredje lagret för att täcka alla ojämna fläckar.

. . . . .

Skull and Glossbones

OPI - Skull and Glossbones

Skull and Glossbones is a greige cream polish and hands down my favorite polish in this collection. I can’t quite decide if it’s more beige than grey or the other way around, but it is a very nice shade and extremely office friendly. It needs 2-3 coats for full opacity, I’m wearing two in this photo.

Skull and Glossbones är ett beigegrått krämlack och helt klart mitt favoritlack i den här kollektionen. Jag kan inte riktigt bestämma mig om det är mer beige än grått eller tvärtom, med det är en jättefin nyans och väldigt kontorsvänlig. Det behöver 2-3 lager för att täcka helt, jag har två på bilden ovan.

. . . . .

Stranger Tides

OPI - Stranger Tides

Stranger Tides is a pale, dusty olive green cream polish that goes so well with my skin tone it’s almost funny. It’s a lovely shade of green, bordering on beige, and very office friendly for being green. Olive green as been one of my favorite colors for as long as I can remember, and I love wearing olive green (matches my eyes rather well), and so obviously this polish will be no exception.

Stranger Tides är ett ljust, dammigt olivgrönt krämlack som passar så bra till min hudton att det nästan är roligt. Det är en jättefin grön nyans, på gränsen till beige, och väldigt kontorsvänlig för att vara grön. Olivgrönt har varit en av mina favoritfärger så länge jag kan minnas, och jag älskar att böra olivgrönt (det matchar mina ögon), så det här lacket lär ju inte vara ett undantag.

. . . . .

Mermaid’s Tears

OPI - Mermaid's Tears

Mermaid’s Tears is a dusty sea green cream polish, which I feel very comfortable wearing as it goes well with my skin tone. It covers neatly with 2 coats and cleanup was surprisingly easy. Although it’s rather toned down, like all other shades in this collection, this might be the only shade I wouldn’t be comfortable wearing at work – I’d much rather wear it to the beach or similar.

Mermaid’s Tears är ett dammigt sjögrönt krämlack som jag känner mig väldigt bekväm i då detta också passar med min hudton. Det täcker fint med två lager och att torka bort spill runt kanterna var överraskande lätt. Trots att det är nertonat, precis som alla andra lack i den här kollektionen, skulle jag inte vara jättebekväm med att bära det på jobbet – jag bär det mycket hellre till stranden eller liknande.

4 Comments

    • Jag håller med helt! Toppenlack, verkligen! :)

      Angående länkbyte så gör jag tyvärr inte sådana. Min blogroll-lista är bloggar som jag följer, inte folk jag har bytt länkar med. Hela follow-for-follow-grejen har aldrig tilltalat mig, är jag rädd. Jag tycker att det väger lite tyngre som rekommendation när man inte har fått något i utbyte, om du förstår hur jag menar? Hoppas du inte tar illa upp! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.