Swatches of Gina Tricot Beauty – 89 Punk, 96 Sparkling Hot & 103 Wannabe

I can’t get enough of Gina Tricot’s nail polishes, I’m so much in love with them! I need to get a new box for them in my drawers soon, I’m running out of space! Here are three new ones in my collection.

Jag kan inte få nog av Gina Tricots nagellack, jag är så förälskad i dem! Snart måste jag skaffa mig fler lådor i byrån för att de ska få plats! Här kommer tre nya till min samling.

89 Punk

Punk has a dark gray, almost black, sheer base and loads of dark silver shimmer. I’ve checked it out for several weeks but were always more interested in other polishes – until now. It reaches full opacity in two-three coats, depending on the thickness, and the formula is a bit runny so it makes it difficult to create nice crisp edges. If you’re prepared for it, it’d probably be easier, so now you know!

Punk har en mörkgrå, nästan svart, skir bas och mörkt silverskimmer. Jag har spanat in det under en längre tid, men var alltid mer intresserad av andra lack – tills nu. Det täcker med två-tre lager, beroende på tjocklek, och formulan är en aning rinnig vilket gör det lite knepigt att få till snygga kanter och så. Om man är beredd på det är det nog lättare att få det snyggt, så nu vet ni det!

. . . . .

96 Sparkling Hot

Sparkling Hot is a brick red polish with reddish pink glassflecks and a polish I didn’t think would look very nice at all. But, obviously, I was very wrong! This also needs two-three coats to cover, I’m wearing three in these photos, and isn’t it beautiful? The formula is better than in Punk, and it’s quite easy to get off to be a red polish. I’m so glad I did get this, seeing as I was so unsure at first.

Sparkling Hot är ett tegelstensrött lack med rödrosa glassflecks och är ett lack som jag inte trodde skulle vara så snyggt. Men jag hade ju uppenbarligen fel! Även detta kräver två-tre lager, jag har tre lager på dessa bilder, men se så vackert det är! Formulan är bättre än i Punk, och för att vara ett rött lack är det lätt att få bort. Jag är så glad över att jag köpte detta, jag som var så osäker först.

. . . . .

103 Wannabe

Wannabe is a green polish with blue undertones and light green shimmer which in the bottle goes from apple green to teal, but it’s so slight that I really didn’t expect it to show up on the nails at all. I had however been expecting this to look better than what it does; misunderstand me correctly – it’s a gorgeous green polish, but I had been expecting more depth to it than what it has. Full opacity is reach with two-three coats here as well.

Wannabe är ett grönt lack med blå undertoner och ljusgrönt skimmer som i flaskan skiftar från äppelgrönt till turkost, men det är så lite att jag aldrig ens förväntade mig att det skulle synas på naglarna. Jag hade faktiskt hoppats på att detta skulle vara finare än vad det är; missförstå mig rätt – det är ett jättefint grönt lack, men jag hade väntat mig lite mer djup än vad det visade sig ha. Två-tre lager gäller även här.

Gina Tricot nail polish are €3,95 per polish or €9,95 for three polishes in all Gina Tricot stores and on GinaTricot.com

Gina Tricots nagellack kostar 39 SEK styck, eller tre stycken för 99 SEK i Gina Tricots butiker eller på GinaTricot.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.