Swatches of H&M – Mon Amie, Oh La La & Je T’Aime

These three cute little polishes with French names stole my heart when I saw them. There’s something special about French, I studied it during high school and even if I don’t remember much I’ve managed to go to Paris four times and I’ve loved it just as much each time. I don’t know if I get a strong Paris feeling from these, but the shades are very beautiful nonetheless.

Dessa tre söta lack med franska namn blev jag lite småförälskad i när jag såg dem. Det är något speciellt med franska, jag läste det under gymnasiet och även om jag inte minns mycket så har jag ändå lyckats ta mig till Paris fyra gånger och älskat det precis lika mycket varje gång. Jag får väl kanske ingen Pariskänsla av dessa, men nyanserna är ju väldigt vackra ändå.

Mon Amie

Mon Amie is an off-white polish with loads of gold shimmer, and isn’t it pretty? It’s rather sheer and it takes a fair amount of coats to reach full opacity. In this photo I’m wearing three coats but I can still see traces of the nail edge. I never let it dry completely because it just took too long with this many coats, but it’s such a beautiful and elegant polish that I’ll probably take the time it requires sometime this autumn.

Mon Amie är ett benvitt lack med massor av guldskimmer, och visst är det fint? Det är rätt skirt, och kräver många lager för att bli heltäckande. På bilden har jag tre lager och jag kan ändå ana nagelkanten. Jag lät det aldrig torka helt, då det tog för lång tid med så många lager, men det är så vackert och elegant att jag nog kommer ta mig ordentlig tid någon gång i höst.

. . . . .

Oh La La

Oh La La is kind of a salmon pink, or peachy pink, polish which also contains gold shimmer. It covers much better than Mon Amie and reaches full opacity with two normal coats which makes the drying time pretty good. What I like the best about Oh La La (part from the name) is that the shimmer is more visible on the nails than it is in the bottle! Usually, it’s the other way around. A stunning color and the combination with the gold shimmer makes it gorgeous.

Oh La La är ett lite laxrosa, eller persikorosa, lack, även det med guldskimmer. Detta täcker mycket bättre än Mon Amie, och blir heltäckande med två lager vilket gör att torktiden är helt okej. Det jag gillar mest med Oh La La är (förutom namnet) är att skimret faktiskt syns mer på naglarna är i flaskan! I vanliga fall brukar det ju vara tvärtom. En riktigt fin färg, och kombinationen med guldskimret gör det bara så himla vackert.

. . . . .

Je T’Aime

Je T’Aime is a raspberry red polish with larger gold shimmer particles than the other two, but seriously, it’s impossible to photograph. The focus just ends up all over the place due to the strong shimmer, so please excuse the blurred image. It covers nicely with two coats and dries pretty quickly, but isn’t it a tad too Christmasy? It’s not that cold just yet.

Je T’Aime är ett hallonrött lack med större guldskimmerpartiklar än de andra två, men alltså, det går verkligen inte att fotografera. Fokuset hamnar lite var som helst på grund av skimret, så ni får ursäkta den suddiga bilden. Det täcker bra med två lager och torkar rätt snabbt, men känns lite väl julig kanske. Så kallt är det ju inte riktigt ännu.

These small nail polishes from H&M are about €2 per bottle and are available in H&M stores.

Dessa små nagellack från H&M kostar SEK 19,50 per flaska och finns i H&M’s butiker.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.