Swatches of Nfu.Oh – 525 & 543

These are my two remaining polishes from Nfu.Oh. I bought one from Best of Nails and the other came in the package from Nail Mail. It’s such a pity that these polishes are so expensive, because I want to many of them – they’re just so high quality. I guess I’ll have to wait until Royden becomes a millionaire.

Här kommer mina två återstående lack från Nfu.Oh. Det ena köpte jag när jag var hos Best of Nails och det andra fick jag i mitt paket från Nail Mail. Det är så synd att dessa lack är så dyra, för jag vill ha massor – de är så himla bra. Jag får väl vänta tills Royden blir miljonär, helt enkelt.

525

Nfu.Oh - 525 from honeymunchkin.com Note: Updated photo on May 5th, 2013

NFU525 is a bright cobalt blue creme polish bordering on jelly. The formula is a bit thin and runny, but as long as you’re prepared for it the application will be smooth. I used three coats in this photo, because with only two, the edge of the nail was still visible through the polish. I don’t know what I think about these half-jellies. It’s a bit annoying when the polish is translucent enough to need several coats, but not translucent enough to make jelly sandwiches with. Oh well, it’s a splendid color! A bit like Gina Tricot Beauty – 16 Marina. Love!

NFU525 är ett knalligt koboltblått cremelack som nästan är en jelly. Formulan är ganska tunn och lite rinnig, men om man bara är beredd på det så går appliceringen jättebra. Jag använde mig av tre lager på den här bilden, för med två lager syntes nagelkanten igenom. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om dessa halvjellys. Det blir lite jobbigt att det är så pass transparant att man behöver många lager, men inte tillräckligt för att göra jellymackor. Nåväl, en grymt häftig färg är det i alla fall! Lite som Gina Tricot Beauty – 16 Marina. Kärlek!

. . . . .

543

NFU543 was in my package from Nail Mail, and is a dark wine red creme polish which is incredibly well pigmented. If you’re comfortable with thick coats then it will cover fully with only one coat. I’m not super comfortable with thick coats so it took me two thin coats to reach full opacity. Also, it’s really easy to remove. Many red polishes get everywhere when you’re trying to clean up the cuticles a bit or when removing it completely, but this polish is so well behaved in that sense, both with acetone and brush and during normal removing. Big bonus point!

NFU543 kom med Nail Mail-paketet och är ett mörkt vinrött cremelack som är otroligt välpigmenterat. Om man är bekväm med en aning tjocka lager så täcker detta med ett lager. Jag är inte jättebekväm med det så för mig tog det två tunna lager. Det är dessutom väldigt lätt att få bort. Många röda lack är svåra att torka bort just nagelbanden och också svåra att få bort helt och hållet, men det här lacket går bort lätt som en plätt både med aceton och pensel och vid vanlig borttagning. Stort pluspoäng!

Nfu.Oh nagellack kostar 150 SEK på Best of Nails, och Nail Mail-paketet med två flakies och en creme kostade 388 SEK.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.