Swatches of Nfu.Oh – 051, 053 & 056

I’ve tried swatching these polishes for months. I ordered three polishes (051, 053 and 543) from Nail Mail and received them in the end of June and have since then tried to get decent photos of them. When I stopped by a nail salon called Best of Nails for their first anniversary celebration I bought two more, 056 and 525, and decided I should try again. It’s really tricky to get photos of these polishes from their best side in day light, actually, but it did work out quite well in my new light box. These are the first photos using it that you’ll get to see, and I’m excited to see what you guys think!

Dessa lack har jag försökt att swatcha i flera månader. Jag beställde tre lack (051, 053 och 543) via Nail Mail som jag fick hem i slutet av juni och har sedan dess försökt att få bra bilder på dem. När jag sedan var förbi Best of Nails köpte jag två till, 056 och 525, och bestämde mig för att försöka igen. Det är svårt att visa dessa lack från sin bästa sida i dagsljus, faktiskt, men det fungerade ganska bra i min nya light box. Dessa är alltså de första bilderna ni får se från den, och det ska bli spännande att se vad ni tycker!

051

NFU051 is just absolutely gorgeous. I’ve tried and tried to get good photos of it, but never succeeded until now. It’s got a blurple base and rainbow colored flaked which mostly shows up as red and golden. If you turn your hand slightly, however, this is what happens.

NFU051 är ju bara så vackert. Jag har försökt och försökt att få bra bilder på det, men aldrig lyckats förrän nu. Det har en blålila bas med regnbågsfärgade flakes som för det mesta visar upp sig som röda och guldfärgade. Om man vrider lite på handen, dock, så kan det se ut såhär.

Before this try, I had tried and paint this on top of a blue polish, since its base is blue, but it never really looked good enough. I changed it to a wine red base instead (Gina Tricot Beauty – 07 Zinfandel) and the result is stunning! The blue base doesn’t show up at all as vividly as I expected, and it makes the red polish so much deeper. It’s like wearing gemstones on your fingertips! I’m wearing a thin coat of Zinfandel and a thick coat of 051.

Tidigare försökte jag måla detta ovanpå ett blått lack, för att dess bas är blå, men fick det aldrig att se riktigt fint ut – nu har jag däremot målat det ovanpå ett vinrött lack (Gina Tricot Beauty – 07 Zinfandel) och det blev så otroligt vackert. Den blåa basen syns inte alls lika mycket som jag trodde att den skulle, och gör bara det röda lacket under så mycket mustigare. Detta är ju som att ha ädelstenar på naglarna! Jag har ett tunnt lager Zinfandel och ett tjockt lager 051.

I usually love flakies matte, but I don’t think it worked so well on 051 – maybe because it’s so extremely beautiful glossy. What do you think?

Jag brukar gilla att ha flakie-lack matta, men jag tycker inte att 051 blev speciellt fint matt – kanske mest för att det är så otroligt vackert blankt. Vad tycker ni?

. . . . .

053

NFU053 is probably the dullest of the three. The flakes aren’t very duochromatic and pretty big. I chose to paint it onto a dark blue base (Max Factor Glossfinity – 135 Royal Blue), but I think a dark teal would have been a lot better. The green in the flakes clashes a bit with the blue, I think. I’m wearing one coat of Royal Blue and one coat of 053 in these photos.

NFU053 är väl kanske tristast av dessa tre. Flakesen är inte speciellt duokroma och rätt stora och lite klumpiga. Jag valde att måla det på en mörkblå bas (Max Factor Glossfinity – 135 Royal Blue), men jag tror att en mörkturkos hade varit ett mycket bättre val – det gröna skär sig nästan mot det klarblåa, tycker jag. Jag har ett lager Royal Blue och ett lager 053 på dessa bilder.

However, 053 is gorgeous matte! I guess the darker the base the better it looks matte. This reminds me of a Caribbean ocean floor with sun reflections dancing over the sand… Oh, summer.

Däremot är 053 otroligt snyggt matt! Det är nog så att ju mörkare basen är desto snyggare matt blir det. Det här påminner mig om en karibisk havsbotten med solkatter som dansar över sanden… Åh, sommar.

. . . . .

056

NFU056 is the nail polish version of Legolas. I was so in love with Legolas when I was younger (the love ended when Orlando Bloom got other parts…), but I can’t think of anything else when I see this polish. I got the same feelings as when I read all the Lord of the Rings books available and saw the movies about a thousand times (I saw The Two Towers 12 times in the cinema), and was the nerdiest larper in the world. That feeling, bottled. These flakes are smaller and mixed with what looks like micro glitter, but I suppose it’s only smaller pieces of flakes. The base is light green and the flakes go from green to blue. In these photos I’m wearing one coat of Gina Tricot Beauty – 84 Forest Night and two coats of 056.

NFU056 är nagellacksvarianten av Legolas. Jag var så kär i Legolas när jag var liten (dock tog kärleken slut när Orlando Bloom fick andra roller…), men jag kan inte tänka på annat när jag ser det här lacket. Jag får tillbaka samma känslor som när jag läste alla Sagan om Ringen-böcker som fanns och såg filmerna tusen gånger i rad (jag såg The Two Towers 12 gånger på bio – det ni!) och var jordens nördigaste lajvare. Den känslan, på flaska. Flakesen är mindre, och blandade med var ser ut som microsglitter, men det är förmodligen bara små små bitar av flakes. Basen är ljusgrön och flakesen går i grönt till blått. På bilderna bär jag ett lager Gina Tricot Beauty – 84 Forest Night och två lager 056.

056 is also incredibly beautiful matte, even though it doesn’t give me the same wonderful nerdy feeling. It does look foresty, doesn’t it? I’m so happy to have this polish in my collection, and so glad that Best of Nails have these. Oh, the nostalgia…

056 är också fantastiskt fint matt, även om det inte riktigt ger samma underbara nördkänsla. Men visst ser det skogigt ut? Jag är så lycklig över att jag har det här lacket i min samling, och så glad över att Best of Nails har dessa. Men åh, nostalgin…

Nfu.Oh flakies-lack kostar 190 SEK på Best of Nails, och Nail Mail-paketet med två flakies och en creme kostade 388 SEK.

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.