Swatches of H&M – Blue, Red, Pink, Black & Matte top coat

H&M releases these five packs of thin, tall polishes in five different shades that go well with the season ahead, a few times a year. The five pack this autumn looks like this – four colored polishes and one matte topcoat. I really like these polishes, but the matte topcoat could definitely have been better.

H&M släpper dessa fempack med smala, höga flaskor i fem nyanser som passar till den kommande säsongen några gånger om året. Höstens fempack ser ut såhär – fyra färgade lack och ett matt överlack. Jag är verkligen förtjust i dessa lack, men det matta överlacket kunde ju definitivt vara bättre.

Blue

Blue is a denin blue polish with glass flecks, a bit like a darker version of OPI – I Have a Herring Problem. It’s pretty sheer and needs three coats to reach full opacity.

Blue är ett denimblått lack med silverfärgat och ljusblått skimmer, lite som en mörkare variant av OPI – I Have a Herring Problem. Det är rätt så skirt och kräver tre lager för att täcka helt.

You can see the shimmering glass flecks pretty well in this photos, and isn’t it beautiful? I think this might be rather office friendly despite the fact that it’s blue.

Här ser man skimret väldigt väl och visst är det fint? Trots att det är ett blått lack tycker jag att det är ganska kontorsvänligt också.

The matte topcoat doesn’t dry exactly matte. It has more of a satin finish than matte, but it dried well and without stretchmarks. However, I have trouble seeing the appeal with matte shimmer polishes. Matte creams are great and matte glitter is a bit cool, but this just looks strange.

Det matta överlacket blir liksom inte helt matt. Det har mer en satin-finish än matt, men det torkade fint och utan stretchmarks. Däremot har jag lite svårt att se charmen i matta lack med skimmer. Matt creme är toppen och matt glitter är lite coolt, men det här ser bara konstigt ut.

. . . . .

Red

Red is a shade of red which is rather difficult to describe. Light burgundy? Dark raspberry? This is the only cream polish in this set and also the most pigmented one. It’s almost a one-coater, but I used two to even out the color and texture.

Red är en röd jag har svårt att beskriva. Ljus vinröd? Mörkt hallonröd? Det enda cremelacket i fempacket och också det mest pigmenterade. Det täcker nästan med ett lager, men två behövs för att jämna till både färgen och ytan.

Red matte nails? A bit odd, but not too bad! I think I prefer a darker shade of red for matte nails, but that’s probably just because I like darker nail polishes more.

Röda matta naglar? Udda, men inte helt fel! Jag hade dock föredragit en mörkare röd för just matta naglar, men det är nog mest bara för att jag gillar mörka nagelack bättre.

. . . . .

Pink

Pink is a peachy pink polish with gold shimmer. Very pretty, but a bit too summery for autumn. I’m not complaining though – it is very nice! Two-three coats are needed for full opacity.

Pink är ett ljust laxrosa lack fullt med guldskimmer. Supersnyggt, men en aning somrigt för att introduceras till hösten. Men jag klagar inte – det är verkligen riktigt fint. Det kräver två-tre lager för att täcka helt.

It was a little tricky to capture the shimmer, but I almost made it justice in these photos. Stunning or what? And if you want more gold shimmer you could always top it off with a gold flake topcoat!

Det var lite knepigt att få med skimret på bild, men jag lyckades nästan göra det rättvisa på de här bilderna. Ursnyggt eller vad? Och vill man ha mer guldskimmer kan man ju alltid lägga på ett guldflake-överlack!

It is not at all as exciting when matte, if you ask me. Maybe if you add some gold flakes before the matte, but as it is I just think it’s a waste of product, which is a bit of a shame.

Det var inte alls lika spännande matt, tycker jag. Kanske om man har mer guld innan man målar på det matta, men som det är tycker jag bara att det är bortkastad produkt. Synd ju.

. . . . .

Black

Black is the reason I bought this five pack. I mean, just look at it! At first glance, it looks more like a shimmery brown polish, but if you look close, it’s a black polish with gold, silver, pink, purple and blue glass flecks! WOW!

Black var egentligen anledningen till varför jag köpte det här fempacket. Alltså, kolla på det bara! Vid första anblick ser det ut som ett frostigt brunt lack, men kollar man noga så är det ett svart lack med guld, silver, rosa, lila och blått skimmer! WOW!

It’s also one of the most difficult polishes to capture on camera I’ve worked with because it has so many sides. It sparkles wonderfully in the sun and it’s so wonderful that I’m curious as to why I haven’t seen anything like this before.

Detta var dessutom det mest svårfotograferade av alla lacken just för att det har så många sidor. I solen gnistrar det fantstiskt och är alldeles underbart och jag undrar varför jag inte har sett något liknande tidigare.

And once again, the matte topcoat isn’t very matte, and it’s a real shame to cover up such a beautiful polish as Black with a matte topcoat when it just falls this flat. Nope, matte nails might be nice, but to combine it with these four polishes wasn’t the best idea.

Igen, det matta överlacket blir ju inte så matt, och det är riktigt synd att täcka över ett så vackert lack som Black med ett matt överlack när det bara blir såhär platt. Nej, matta naglar i all sin ära, men dessa fyra lack var inte en bra idé att kombinera med.

H&M’s five packs are €6 in their stores.

H&M nagellack i 5-pack kostar 59 SEK i H&M’s butiker.

7 Comments

  1. Vilka vackra färger! Jag har varit väldigt osäker på detta set, just för att jag inte är så förtjust i så små flaskor, men nu känner jag att jag måstemåste ha det. Vad var priset nu igen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.